+387 55/351-166
bravarija.dvorovi@gmail.com
Z.B.R. Bravarija Dvorovi BiH

Beogradska bb, 76311 Dvorovi, Bijeljina BiH
Tel/Fax: +387 55/351-166 Mob: +387 65/546-731; +387 65/798-936
e-mail: bravarija.dvorovi@gmail.com
Izrada mašina po narudžbi. Kovane ograde. Poljoprivredni program. Sklopovi posebne namjene i galanterija.